BRAND SCHADEOORZAAK NUMMER EEN

Bij bedrijven is brand schadeoorzaak nummer één is te lezen op am:web. Bij bedrijven nemen brandschades, waarmee hoge bedragen zijn gemoeid, toe in aantal en dat zorgt weer voor een verhoging van de zakelijke schadelast. In vijf jaar tijd is het aantal zakelijke schades met brand als oorzaak bijna verdubbeld. In 2014 lag dit aantal nog op 21.600; vorig jaar op 41.000.


Lees hier het gehele artikel op am:web >>>


Schadebehandelaar & Adviseur Zakelijke Verzekeringen, Sonja Klaver: “Ook binnen onze portefeuilles krijgen we regelmatig te maken met brandschades. De recente brandschades hadden kortsluiting van elektrische apparaten als oorzaak. Brandschades hebben grote impact op het bedrijf, waarbij wij de klant volledig bijstaan en helpen.”


Een preventieve tip van Sonja Klaver: "Wees alert op beschadigde snoeren, stekkers en stopcontacten. Zorg dat deze zo snel mogelijk vervangen worden. Zeker blootliggende bedrading, gebrekkige verbindingen en ongeaarde stopcontacten vormen een groot brandrisico.”


NEN

Elektrische installatie en apparaten moeten veilig zijn, niet alleen voor brand, maar ook uit Arbo technisch oogpunt. Mede daarom zijn er wettelijke verplichtingen voor ondernemers. Zo worden bedrijven door veel verzekeraars verplicht gesteld om elke vijf jaar een NEN 3140, bij bestaande installatie, of NEN 1010, bij een nieuwe installatie, uit te voeren.


Wij adviseren ondernemers in de eisen en verplichtingen die verzekeraars stellen. Samen kijken we met regelmaat of aan alle eisen wordt voldaan om de veiligheid te waarborgen. Dit zorgt er bij eventuele schade voor dat er geen onnodig verlies wordt geleden, maar dat het bedrijf daadwerkelijk verzekerd is tegen opgelopen schade.

Kroep Techniek

Eén van onze klanten in Enschede, Kroep Techniek, verzorgt inspecties van elektrotechnische installaties. Er wordt gelet op (mogelijk) aanrakings- en brandgevaarlijke punten en de bedrijfszekerheid van de installatie. Door middel van inspecties kunnen dus problemen en onveilige situaties in uw installaties vroegtijdig ontdekt worden. Een ondeugdelijke elektrotechnische installatie is één van de meest voorkomende oorzaken van uitval en/of brand. U bent in de meeste gevallen wettelijk verplicht de elektrotechnische installatie te inspecteren en te onderhouden. Vaak zijn er aanvullende eisen gesteld door bijvoorbeeld een verzekeraar waaraan u moet voldoen.

Lees meer op de site van Kroep Techniek >>>


DU GARDIJN VERZEKERINGEN


Sonja Klaver

Schadebehandelaar & Adviseur Zakelijke Verzekeringen

s.klaver@dugardijn.nl 


Miranda van Eekelen

Schadebehandelaar

 m.vaneekelen@dugardijn.nl

LAATSTE NIEUWS

 

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

Op LinkedIn hebben we jullie in 2020 meegenomen in het verhaal van Wouter d...
LEES MEER
WERKEN MET STAGIAIRES

WERKEN MET STAGIAIRES

Veel bedrijven werken met stagiaires omdat ze nieuwe kennis meebrengen, vol...
LEES MEER
POSITIEVE INVLOED HRM

POSITIEVE INVLOED HRM

HRM heeft een positieve invloed op medewerkers tijdens corona. HR-professio...
LEES MEER
BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

Wanneer een organisatie op zoek gaat naar advies of ondersteuning op het ge...
LEES MEER
VOORBEREIDING OP DE WINTER

VOORBEREIDING OP DE WINTER

Heb jij je al voorbereid op de winter? Voorkom schade aan jouw bedrijfspand...
LEES MEER
DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat het herstel van een zieke medewerke...
LEES MEER
YILMAZ AKCAY

YILMAZ AKCAY

Wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bedrijfsarts Yilmaz Akc...
LEES MEER
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Subsidies zijn tijdelijke bijdrages van niet-commerciële organisaties als d...
LEES MEER
PREVENTIE WERKSTRESS

PREVENTIE WERKSTRESS

Deze week is het de week van de werkstress. In deze week ligt de focus op d...
LEES MEER
EIGENRISICODRAGER

EIGENRISICODRAGER

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) of voo...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken