COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING DEFINITIEF

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. 


De Eerste en Tweede Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die een werkgever bij ontslag, na langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft betaald. Het wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.


Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd. Na die aanvraag beslist UWV binnen zes maanden of de werkgever de compensatie ook daadwerkelijk krijgt.


Ook komt er met ingang van 1 januari 2020 meer ruimte om bij cao af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De huidige eis, dat het alternatief financieel gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding, komt te vervallen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Het is niet langer mogelijk om voor andere ontslaggronden dan bedrijfseconomische redenen van de transitievergoeding af te wijken.


Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015 is werkgever ook “verplicht” om de transitievergoeding uit te betalen na beëindiging van het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid.


Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze dus ook na een langdurige ziekteperiode. Door werkgevers wordt de optelsom van financiële verplichtingen echter als zwaar en onredelijk ervaren, waardoor werkgevers onder andere minder snel bereid waren om vaste dienstverbanden af te sluiten. Dit is één van de hoofdredenen dat de wetgeving wordt aangepast.


Du Gardijn denkt mee

Meer weten over het nieuwe wetsvoorstel? Advies en ondersteuning nodig bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? Heeft u een transitievergoeding betaald na 104 weken arbeidsongeschiktheid of speelt dit in de komende periode? Laat het ons weten. Ondanks dat de criteria en voorwaarden nog niet verder zijn uitgewerkt kunnen wij u proactief informeren en adviseren hierover. In 2020 kunnen wij u ook begeleiden bij de aanvraag en er op voorhand voor zorgen dat uw onderneming voldoet aan de voorwaarden. Neem contact op met du Gardijn Verzuim en wij denken graag met u mee.


Verzuim voorkomen en uw gehele personeelszaken uitbesteden aan een deskundige partner? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Du Gardijn Personeel & Advies heeft de kennis en deskundigheid in huis om uw als ondernemer te ontlasten en uw personeelszaken goed te regelen.


Bronnen

AWVN >>> 

Eerstekamer.nl >>> 


LAATSTE NIEUWS

 

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

Op LinkedIn hebben we jullie in 2020 meegenomen in het verhaal van Wouter d...
LEES MEER
WERKEN MET STAGIAIRES

WERKEN MET STAGIAIRES

Veel bedrijven werken met stagiaires omdat ze nieuwe kennis meebrengen, vol...
LEES MEER
POSITIEVE INVLOED HRM

POSITIEVE INVLOED HRM

HRM heeft een positieve invloed op medewerkers tijdens corona. HR-professio...
LEES MEER
BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

Wanneer een organisatie op zoek gaat naar advies of ondersteuning op het ge...
LEES MEER
VOORBEREIDING OP DE WINTER

VOORBEREIDING OP DE WINTER

Heb jij je al voorbereid op de winter? Voorkom schade aan jouw bedrijfspand...
LEES MEER
DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat het herstel van een zieke medewerke...
LEES MEER
YILMAZ AKCAY

YILMAZ AKCAY

Wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bedrijfsarts Yilmaz Akc...
LEES MEER
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Subsidies zijn tijdelijke bijdrages van niet-commerciële organisaties als d...
LEES MEER
PREVENTIE WERKSTRESS

PREVENTIE WERKSTRESS

Deze week is het de week van de werkstress. In deze week ligt de focus op d...
LEES MEER
EIGENRISICODRAGER

EIGENRISICODRAGER

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) of voo...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken