DIPLOMA 'SPECIALIST TAAKDELEGATIE' VOOR SANNE

Sanne Everink-Niehuis, onze casemanager Verzuim, heeft haar opleiding ‘Specialist Taakdelegatie’ behaald. In januari begon zij deze opleiding en ronde deze succesvol af met het cijfer 8,5.

 

“Het was een leuke afwisseling en zorgde voor een frisse wind. Mede door fijn contact met de andere deelnemers leer je van de praktijkervaringen en was er volop ruimte om de ervaringen en ideeën uit te wisselen.”, vertelt Sanne tevreden. Ook de praktijkvoorbeelden die tijdens de lesdagen voor CS Opleidingen werden gegeven waren leerzaam: “We hebben diverse casussen behandeld, van lage rugklachten en knieproblemen tot conflictsituaties op het werk. Hoe hiermee om te gaan stond centraal. Hieruit heb ik veel opgestoken en ben me bewuster geworden van mijn rol. De tips die ik meeneem zijn onder andere rustig blijven praten, open vragen stellen en op de juiste antwoorden door kunnen vragen."

 

In de praktijk

Met het behalen van de opleiding Specialist Taakdelegatie mag Sanne nu vragen om medische informatie en dit vastleggen voor de bedrijfsarts. Hierin legt ze als specialist de situatie voor aan de bedrijfsarts; advies geven is niet toegestaan. Sanne is vanaf nu dus in de mogelijkheid om meer informatie op te halen bij de zieke medewerkers. De medewerker actief mee te laten denken in zijn of haar proces is één van de taken die Sanne hierbij actief oppakt: “Het is prettig dat ik nu meer kan doorvragen over doorverwijzingen van bijvoorbeeld een huisarts, omdat dit waardevolle informatie oplevert. Ook kan ik wat dieper ingaan op het dagverhaal van de werknemer, en staan we bijvoorbeeld samen stil bij wat hij of zij eventueel nog wel kan doen aan werkzaamheden en wat hiervoor nodig is vanuit de werkgever. In het contact met de werknemers zal ik hen ook uitnodigen om zelf met ideeën te komen, in plaats van direct voorstellen te doen of advies te geven.” De meerwaarde van deze aanpak is dat er een beter beeld verkregen wordt van de zieke medewerker door en voor de casemanager. Ook wordt de medewerker actief betrokken bij het eigen proces, waardoor er een meer actievere houding ontstaat die motiverend kan werken. Een win-win situatie voor het bedrijf.

 

Ook Bianca Franken begon aan de opleiding, samen met Sanne. In verband met een wintersportvakantie miste zij één lesdag, waardoor ze nog niet mocht deelnemen aan het assessment. In april verwacht Bianca alsnog haar opleiding met succes af te ronden. 

 

Lees ook: Casemanagers volgen opleiding 'Specialist Taakdelegatie' 

 


Concrete resultaten die behaald zijn na het succesvol afronden van de opleiding, omschreven op de site van CS Opleidingen:


  • U heeft een grondige theoretische kennis van de rol en verantwoordelijkheden van een casemanager die werkt onder taakdelegatie;
  • U heeft inzicht in het wettelijk kader voor taakdelegatie en weet op de juiste manier privacygevoelige informatie te scheiden van informatie voor de probleemanalyse;
  • U kent de verschillende manieren van contracting;
  • U kunt een triage invullen;
  • U heeft door een actieve training verbeterde gespreksvaardigheidstechnieken, concreet toegespitst op het voeren van een effectief gesprek met verzuimende werknemers en kan dit gesprek op de juiste manier vastleggen in een dossier.


De bijbehorende leerdoelen zijn als volgt omschreven door CS Opleidingen


  • U kunt een effectief gesprek voeren met de werknemer waarbij de goede relatie bewaard blijft;
  • U weet hoe u draagvlak voor re-integratie-afspraken kunt verkrijgen;
  • U weet weerstand te signaleren en bespreekbaar te maken;
  • U bent zich bewust van uw rol en hoe deze verschilt van de rol van de bedrijfsarts;
  • U weet welke informatie in de probleemanalyse kan komen te staan en welke informatie privacygevoelig is.
LAATSTE NIEUWS

 

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

Op LinkedIn hebben we jullie in 2020 meegenomen in het verhaal van Wouter d...
LEES MEER
WERKEN MET STAGIAIRES

WERKEN MET STAGIAIRES

Veel bedrijven werken met stagiaires omdat ze nieuwe kennis meebrengen, vol...
LEES MEER
POSITIEVE INVLOED HRM

POSITIEVE INVLOED HRM

HRM heeft een positieve invloed op medewerkers tijdens corona. HR-professio...
LEES MEER
BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

Wanneer een organisatie op zoek gaat naar advies of ondersteuning op het ge...
LEES MEER
VOORBEREIDING OP DE WINTER

VOORBEREIDING OP DE WINTER

Heb jij je al voorbereid op de winter? Voorkom schade aan jouw bedrijfspand...
LEES MEER
DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat het herstel van een zieke medewerke...
LEES MEER
YILMAZ AKCAY

YILMAZ AKCAY

Wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bedrijfsarts Yilmaz Akc...
LEES MEER
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Subsidies zijn tijdelijke bijdrages van niet-commerciële organisaties als d...
LEES MEER
PREVENTIE WERKSTRESS

PREVENTIE WERKSTRESS

Deze week is het de week van de werkstress. In deze week ligt de focus op d...
LEES MEER
EIGENRISICODRAGER

EIGENRISICODRAGER

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) of voo...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken