ONTZORGVERZEKERING

Op de website van PWNet was deze week een artikel te lezen met een update over de nieuwe regelingen rondom ontzorging bij langdurig ziekteverzuim. Bron: PWNet.nl.


Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover.


Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. De werkgever betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar minimaal 70 procent loon, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. Tijdens de twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.


Regeerakkoord

Vooral kleine werkgevers ervaren deze loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte als een zware last. Het belemmert ze zelfs om mensen vast aan te nemen. Om hen te ontlasten en te zorgen dat ze meer mensen vast in dienst nemen, bevatte het regeerakkoord uit 2017 een afspraak om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling. Het UWV zou dan de verantwoordelijkheid krijgen voor de loondoorbetaling in het tweede jaar. Ook bood het regeerakkoord ruimte voor alternatieve voorstellen van sociale partners over dit onderwerp.


Nieuwe afspraken

Dit laatste leidde eind 2018 tot afspraken tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties. Daarnaast sloten zij een convenant met het Verbond van Verzekeraars. Werkgevers blijven in tegenstelling tot de afspraak in het regeerakkoord wel twee jaar loon doorbetalen voor een zieke werknemer. De loondoorbetaling door UWV in het tweede ziektejaar gaat niet door. De rechten van werknemers, zoals twee jaar ontslagbescherming, veranderen niet.


Ontzorgverzekering

Wat gaat er dan wel gebeuren? Een eerste afspraak is een mkb-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Het is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. De verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevershelpen bij de verplichtingen rondom de re-integratie van de werknemer.


Zodra de MKB-ontzorgverzekering klaar is, is het dus zaak de balans op te maken om de beste keuze te maken. Wij houden u op de hoogte wanneer er meer informatie is over deze verzekering. Uiteraard kunt u vervolgens bij ons terecht voor meer informatie.


In 2021 gaat er nog meer veranderen rondom de regelingen bij langdurig ziekteverzuim. U leest hier meer over op de webstie van PWNet en kunt bij ons terecht voor meer informatie & advies >>>


LAATSTE NIEUWS

 

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

GESCHIEDENIS VAN DU GARDIJN

Op LinkedIn hebben we jullie in 2020 meegenomen in het verhaal van Wouter d...
LEES MEER
WERKEN MET STAGIAIRES

WERKEN MET STAGIAIRES

Veel bedrijven werken met stagiaires omdat ze nieuwe kennis meebrengen, vol...
LEES MEER
POSITIEVE INVLOED HRM

POSITIEVE INVLOED HRM

HRM heeft een positieve invloed op medewerkers tijdens corona. HR-professio...
LEES MEER
BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

BELANGRIJKSTE KENMERKEN HR

Wanneer een organisatie op zoek gaat naar advies of ondersteuning op het ge...
LEES MEER
VOORBEREIDING OP DE WINTER

VOORBEREIDING OP DE WINTER

Heb jij je al voorbereid op de winter? Voorkom schade aan jouw bedrijfspand...
LEES MEER
DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

DUURZAAM ARBEIDSONGESCHIKT

Duurzaam arbeidsongeschikt betekent dat het herstel van een zieke medewerke...
LEES MEER
YILMAZ AKCAY

YILMAZ AKCAY

Wij willen jullie graag voorstellen aan onze nieuwe bedrijfsarts Yilmaz Akc...
LEES MEER
SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

Subsidies zijn tijdelijke bijdrages van niet-commerciële organisaties als d...
LEES MEER
PREVENTIE WERKSTRESS

PREVENTIE WERKSTRESS

Deze week is het de week van de werkstress. In deze week ligt de focus op d...
LEES MEER
EIGENRISICODRAGER

EIGENRISICODRAGER

Als werkgever kunt u eigenrisicodrager worden voor de Ziektewet (ZW) of voo...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken