COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING

De Eerste en Tweede Kamer hebben het wetsvoorstel aangenomen dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die een werkgever bij ontslag, na langdurige arbeidsongeschiktheid, heeft betaald. Het wetsvoorstel is bedoeld om tegemoet te komen aan zorgen van werkgevers over zowel de hoge kosten zij maken in verband met langdurig arbeidsongeschikte werknemers als over de transitievergoeding die zij verschuldigd zijn bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

 

De wet treedt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 in werking op 1 april 2020. Aanvragen voor compensatie kunnen vanaf 1 april 2020 worden ingediend.

 

Ook komt er met ingang van 1 januari 2020 meer ruimte om bij cao af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. De huidige eis, dat het alternatief financieel gelijkwaardig moet zijn aan de transitievergoeding, komt te vervallen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten. Het is niet langer mogelijk om voor andere ontslaggronden dan bedrijfseconomische redenen van de transitievergoeding af te wijken.

 

Transitievergoeding

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid in juli 2015 is werkgever ook “verplicht” om de transitievergoeding uit te betalen na beëindiging van het dienstverband na 104 weken arbeidsongeschiktheid.

 

Een werknemer die recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze dus ook na een langdurige ziekteperiode. Door werkgevers wordt de optelsom van financiële verplichtingen echter als zwaar en onredelijk ervaren, waardoor werkgevers onder andere minder snel bereid waren om vaste dienstverbanden af te sluiten. Dit is één van de hoofdredenen dat de wetgeving wordt aangepast.

 

Du Gardijn denkt mee

Meer weten over het nieuwe wetsvoorstel? Advies en ondersteuning nodig bij langdurige arbeidsongeschiktheid van uw werknemer? Heeft u een transitievergoeding betaald na 104 weken arbeidsongeschiktheid of speelt dit in de komende periode? Laat het ons weten. Ondanks dat de criteria en voorwaarden nog niet verder zijn uitgewerkt kunnen wij u proactief informeren en adviseren hierover. In 2020 kunnen wij u ook begeleiden bij de aanvraag en er op voorhand voor zorgen dat uw onderneming voldoet aan de voorwaarden. Neem contact op met du Gardijn Verzuim en wij denken graag met u mee.

 

Verzuim voorkomen en uw gehele personeelszaken uitbesteden aan een deskundige partner? Ook daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres. Du Gardijn Personeel & Advies heeft de kennis en deskundigheid in huis om uw als ondernemer te ontlasten en uw personeelszaken goed te regelen.


Bronnen

AWVN >>> 

Eerstekamer.nl >>> 

 

LAATSTE NIEUWS

 

MIEKE BOUWMAN: PASSIE VOOR VERZEKERINGEN

MIEKE BOUWMAN: PASSIE VOOR VERZEKERINGEN

Binnen du Gardijn Verzekering is Mieke Bouwman een ervaren en deskundige kr...
LEES MEER
SPECIALIST P&O: DIONNE VAN DER KEMP

SPECIALIST P&O: DIONNE VAN DER KEMP

Het team van du Gardijn bestaat uit meerdere medewerkers in loondienst, die...
LEES MEER
RISICO'S BIJ INSTALLATIE ZONNEPANELEN

RISICO'S BIJ INSTALLATIE ZONNEPANELEN

“Steeds meer branden door zonnepalen” was in 2018 de titel van een nieuwsbe...
LEES MEER
ROLAND SLOT: ERVAREN ADVISEUR P&O

ROLAND SLOT: ERVAREN ADVISEUR P&O

Het team van du Gardijn bestaat uit meerdere medewerkers in loondienst, die...
LEES MEER
CASEMANAGERS VOLGEN OPLEIDING 'SPECIALIST TAAKDELEGATIE'

CASEMANAGERS VOLGEN OPLEIDING 'SPECIALIST TAAKDELEGATIE'

Onze Register Casemanagers Verzuim zijn in januari gestart met de opleiding...
LEES MEER
UITBREIDING DESKUNDIG TEAM VERZEKERINGEN

UITBREIDING DESKUNDIG TEAM VERZEKERINGEN

Vanaf januari verwelkomen wij schadebehandelaar en adviseur zakelijke schad...
LEES MEER
TIMMY EULDERINK ADVISEUR VERZEKERINGEN

TIMMY EULDERINK ADVISEUR VERZEKERINGEN

In de afgelopen maanden heeft Timmy Eulderink zijn kennis uitgebreid en mee...
LEES MEER
PESTEN OP HET WERK

PESTEN OP HET WERK

Hoe gaat u als werkgever om met ongewenst gedrag op de werkvloer? Hoe kunt ...
LEES MEER
VOORKOM AUTOSCHADE IN DE WINTER

VOORKOM AUTOSCHADE IN DE WINTER

Het is winter! Er kan op sommige plaatsen geschaatst worden, er ligt sneeuw...
LEES MEER
WFT PARTICULIER VOOR MARIANNE DE BUSSER

WFT PARTICULIER VOOR MARIANNE DE BUSSER

Vanaf haar start is ze begonnen met haar kennis uit te breiden. Aan het ein...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT