ONTZORGVERZEKERING

Op de website van PWNet was deze week een artikel te lezen met een update over de nieuwe regelingen rondom ontzorging bij langdurig ziekteverzuim. Bron: PWNet.nl.


Minister Koolmees en de werkgevers kwamen eind vorig jaar tot afspraken over de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor kleine werkgevers met maximaal 25 werknemers. Wat verandert er? Kleine werkgevers blijven wel twee jaar loon doorbetalen, maar daar staat een premiekorting en ‘ontzorgverzekering’ tegenover.


Ontzorging bij langdurig ziekteverzuim

Als werkgever bent u wettelijk verplicht tot doorbetaling van het loon van zieke werknemers tot maximaal twee jaar. De werkgever betaalt daarbij het eerste jaar minimaal 70 procent van het loon met het wettelijk minimumloon als ondergrens. Het tweede ziektejaar minimaal 70 procent loon, waarbij dat minder mag zijn dan het minimumloon. Tijdens de twee ziektejaren is de werkgever samen met de werknemer verantwoordelijk voor diens re-integratie.


Regeerakkoord

Vooral kleine werkgevers ervaren deze loondoorbetalingsplicht en de re-integratieplicht bij langdurige ziekte als een zware last. Het belemmert ze zelfs om mensen vast aan te nemen. Om hen te ontlasten en te zorgen dat ze meer mensen vast in dienst nemen, bevatte het regeerakkoord uit 2017 een afspraak om kleine werkgevers nog maar één jaar te verplichten tot loondoorbetaling. Het UWV zou dan de verantwoordelijkheid krijgen voor de loondoorbetaling in het tweede jaar. Ook bood het regeerakkoord ruimte voor alternatieve voorstellen van sociale partners over dit onderwerp.


Nieuwe afspraken

Dit laatste leidde eind 2018 tot afspraken tussen minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de werkgeversorganisaties. Daarnaast sloten zij een convenant met het Verbond van Verzekeraars. Werkgevers blijven in tegenstelling tot de afspraak in het regeerakkoord wel twee jaar loon doorbetalen voor een zieke werknemer. De loondoorbetaling door UWV in het tweede ziektejaar gaat niet door. De rechten van werknemers, zoals twee jaar ontslagbescherming, veranderen niet.


Ontzorgverzekering

Wat gaat er dan wel gebeuren? Een eerste afspraak is een mkb-verzuim-ontzorgverzekering per 1 januari 2020. Het is een verzekering voor het financiële risico van werkgevers en hulp bij de verplichtingen en taken bij loondoorbetaling bij ziekte. De verzekeraars hebben beloofd dat zij deze ontzorgverzekering gaan aanbieden en dat zij de werkgevershelpen bij de verplichtingen rondom de re-integratie van de werknemer.


Zodra de MKB-ontzorgverzekering klaar is, is het dus zaak de balans op te maken om de beste keuze te maken. Wij houden u op de hoogte wanneer er meer informatie is over deze verzekering. Uiteraard kunt u vervolgens bij ons terecht voor meer informatie.


In 2021 gaat er nog meer veranderen rondom de regelingen bij langdurig ziekteverzuim. U leest hier meer over op de webstie van PWNet en kunt bij ons terecht voor meer informatie & advies >>>


LAATSTE NIEUWS

 

ONDERSTEUNING HRM BELEID

ONDERSTEUNING HRM BELEID

Tijd voor een beter HRM beleid? Schakel dan een HRM-professional van du Gar...
LEES MEER
EERSTE & TWEEDE SPOOR

EERSTE & TWEEDE SPOOR

Eerste en tweede spoor bij re-integratie is een term die je vaak hoort, maa...
LEES MEER
VAST CONTRACT MEDEWERKERS

VAST CONTRACT MEDEWERKERS

Wist jij dat, sinds 1 januari 2020 het financieel aantrekkelijk is om werkn...
LEES MEER
KERSTCHEQUE VOOR DE KUBUS

KERSTCHEQUE VOOR DE KUBUS

Net als vorig jaar hebben we ook dit jaar weer een kerstcheque uitgereikt. ...
LEES MEER
WAB: OPROEPKRACHTEN & PAYROLLING

WAB: OPROEPKRACHTEN & PAYROLLING

Ben je een werkgever die veel werkt met oproepkrachten? Dan gaat de WAB voo...
LEES MEER
WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

WET ARBEIDSMARKT IN BALANS

Het doel van de WAB is om meer zekerheid te geven aan werknemers. Door te z...
LEES MEER
Vacature Adviseur Zakelijke Schadeverzekeringen

VACATURE ADVISEUR ZAKELIJKE SCHADEVERZEKERINGEN

Voor ons team du Gardijn Verzekeringen zijn wij op zoek naar een Adviseur Z...
LEES MEER
EXPERTISEGROEP SCHADEBEHANDELING

EXPERTISEGROEP SCHADEBEHANDELING

Kennis, passie, ervaring, energie en ideeën. Allemaal elementen die wij int...
LEES MEER
25 JAAR DU GARDIJN

25 JAAR DU GARDIJN

Vijfentwintig jaar geleden op 22 november besloot Wouter du Gardijn zich in...
LEES MEER
CYBERVERZEKERING

CYBERVERZEKERING

Cybercrime en cyberrisico’s zijn eigenlijk niets nieuws meer. Het verzekere...
LEES MEER
NIEUWSOVERZICHT

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken